Målare med bred kunskap i Stockholm

Det är lätt att koppla ihop målare med väggar och fasader. Något som det däremot inte pratas så mycket om är att en målare i Stockholm kan ta hand om fönstren.

Huset var gammalt och hade kvar sin originalitet. Numera hade det konverterats till sommarstuga men hade fått alldeles för lite omsorg de senaste åren. Anna och Erik hade varit för upptagna med annat men nu skulle det bli ändring på det. En målare i Stockholm som de hört mycket om kontaktades.

Insidan var fin och behövde inte rustas för tillfället. Däremot utsidan och fönstren var en annan historia. De visste att flagnad färg kunde innebära att fukt tränger sig in och kunde leda till skador. Det var en fråga de ville fråga hantverkaren om när han kom för att se på huset.

Målare fixade fönster i Stockholm

Målaren Anders kunde inte annat än att hålla med dem. Det var viktigt att huset målades för att inte fukten skulle ta sig in. Förutom det såg det bättre ut och var en investering. Han berömde de vackert spröjsade fönstren och frågade om ålder på dem. De var väldigt gamla och de kunde inte minnas att de bytt dem.

Anders berättade att de tog hand om gamla fönster. Måla dem kunde göras på plats men vid sprickor var de tvungna att ta dem till verkstad. Men det var enkelt ordnat. Det vore ett klokt drag att ha kvar de gamla fönstren. Något som skulle göra huset unikt. Ännu en detalj om de ville sälja i framtiden. Läs mer om målare på den här hemsidan: https://norrmalmsmaleri.se/